Anasayfa » Genel » YKS 2021 Dört Yıllık Bölümler Üniversite Lisans Programları Taban Puanları Başarı Sıralamaları Özel Açıklamalar

YKS 2021 Dört Yıllık Bölümler Üniversite Lisans Programları Taban Puanları Başarı Sıralamaları Özel Açıklamalar

YKS 2021 Dört Yıllık Bölümler Üniversite Lisans Programları Taban Puanları Başarı Sıralamaları Özel Açıklamalar

Dört yıllık üniversite lisans programları için taban puanları, başarı sırlamaları, özel açıklamalar, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık Programlarına Başvurabilmek İçin En Düşük Başarı Sırası İle ilgili tüm bilgiler aşağıdadır. 

 

Tablo 1B – Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık Programlarına Başvurabilmek İçin En Düşük Başarı Sırası Nedir?

 

Program Türü

 

İlgili Puan Türü

 

Başarı Sırası*

 

Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde

 

EA

 

En düşük 125 bininci (125.000)

Mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde

(Orman, Ziraat, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri programları, programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil)

 

 

 

 

SAY

 

 

 

 

En düşük 300 bininci (300.000)

 

Mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde

 

SAY

 

En düşük 250 bininci (250.000)

 

Tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde

 

SAY

 

En düşük 50 bininci (50.000)

Öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde

(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil)

 

İlgili Puan Türünde

 

En düşük 300 bininci (300.000)

 

Eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde

 

SAY

 

En düşük 100 bininci (100.000)

 

Diş Hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde

 

SAY

 

En düşük 80 bininci (80.000)

 

Tablo 4Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları Açıklamalar

 1. Bu tabloda yükseköğretim kurumları ve programları için belirtilen kontenjanlar ve koşullar Yükseköğretim Kurulunca saptanmıştır. Tercih etmek istediğiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koşulları tam olarak karşılamıyorsanız o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarıları göz önünde tutmadığınız takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayılır; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayıt listesinde adınız yer almış olsa bile programa kaydınız yapılmaz.
 2. Bir programı tercih listenize alırken şu noktaları göz önünde tutmanız gerekir:
 3. a) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğrenim sırasında ve programın hazırladığı meslekte başarılı olmayı engelleyici bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalıdır. Bazı yükseköğretim programları bu programa yerleştirilen adaylardan, tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu isteyebilir. Örneğin, her iki gözün toplam görmesi en az 10/10 olmayan ve renk algılama bozukluğu olan görme engellilerin Sınıf Öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ataması yapılmamaktadır.
 4. b) Tercih etmek istediğiniz  programdaki  öğrenim  sırasında  ve  programın  hazırladığı  meslekte  başarılı olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanız gerekir. Örneğin, bazı alanlarda el ve parmakları ustalıkla kullanabilme önemlidir, bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karşılaşabilirler.
 5. c) Tercih etmek istediğiniz programdaki öğretim yabancı bir dilde yapılıyorsa, bu yabancı dilde belli bir yeterliğe ulaşmış olmanız gerekir. Yabancı dili yeterli olmayanlar öğrenimleri sırasında güçlüklerle karşılaşabilirler.
 6. d) Yerleştirme işlemleri sonucunda bir programa yerleşmeniz durumunda bir sonraki yıl YKS işlemlerinde Ortaöğretim Başarı Puanınızın çarpılacağı katsayı yarıya ineceğinden öğrenime devam etmeyi düşünmediğiniz programı tercihleriniz arasına almayınız.
 7. Yükseköğretim kurumları   internet   sayfalarında   aşağıdaki   bilgileri   yayımlamakta   olup   yükseköğretim kurumlarının internet sayfası bilgisine bu kılavuzun ileriki sayfalarından ulaşabilirsiniz. Adayların tercih işlemlerinden önce programına özel aşağıdaki hususlara ilişkin ilgili açıklamaları incelemesinde yarar görülmektedir:
 8. a) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması,
 9. b) Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ile ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığı,
 10. c) Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemeleri,
 11. d) Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri,
 12. e) Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampus,
 13. f) Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkanları ile staj ve uygulama eğitimleri sırasında belirli koşullarla ayrıca ücret ödenip ödenmediği,
 14. g) İlgili yükseköğretim kurumunun vakfı veya anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yemek, yurt v imkanlar sunup sunmadığı.
 15. Yükseköğretim kurumlarının Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/program isimlerinin yanında parantez içinde verilen il/ilçeler eğitim ve öğretimin nerede sürdürüldüğünü açıklamak için eklenmiştir.
 16. Tabloda yer alan bir programın açılmaması ya da yasama, yargı, yürütme organlarının veya Yükseköğretim Kurulunun kararı ile veya diğer zorlayıcı bir nedenle kapatılması halinde o program için yapılan tercihler işleme konulmaz.
 17. Bu  kılavuzda  belli  bir  kod  numarası  ile  tanımlanan  bir  programın  bağlı  olduğu  kurum  ve  adı  yasal düzenlemelerle değiştirilecek olursa o programa yerleştirilen öğrenciler, programın yeni adı ile bağlandığı kurumun öğrencisi sayılacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarına uymaları istenebilecektir.
 18. Yükseköğretim kurumları, gerekli gördükleri takdirde, belli bir kod numarası ile tanımlanan bir programı, iki veya daha fazla uygulama grubuna ayırabilirler. Bu husustaki düzenleme, ilgili kurumun yetkili organının kararı ile yapılır.
 19. Tablo 4’ün En Küçük Puan ve Başarı Sırası sütunlarında kullanılan kısaltmalar (semboller) aşağıda açıklanmıştır:

 En  Küçük P uan  sütununda;

 1. a) 2021-YKS’de yeni açılan yükseköğretim programlarının En Küçük Puan sütununda (- – – -) işareti bulunmaktadır.
 2. b) 2021-YKS’de puan türü değişen yükseköğretim programlarında (* * * *) işareti bulunmaktadır.
 3. c) 2020-YKS’de kontenjanı merkezi  yerleştirme  ile dolmayan  yükseköğretim programlarında ise  En

Küçük Puan sütununda hiçbir işaret bulunmaz.

 B aşarı  Sı rası  sütununda,

 1. a) 2021-YKS’de yeni açılan ya da 2021-YKS’de puan türü değişen programların başarı sırası sütununda (…)

işareti bulunmaktadır.

 1. b) 2020-YKS’de kontenjanı merkezî yerleştirme ile dolmayan programların başarı sırası sütununda hiçbir işaret bulunmaz.

DİKKAT: Tablolarda yer alan 2020-YKS’ye ait değerlerin, bir programın ne ölçüde tercih edildiğini göstermekle birlikte 2020-YKS sonucu ortaya çıkan değerler olduğunu unutmayınız. Tercihler yapılırken bu kılavuzdaki yükseköğretim programlarına ait 2020-YKS başarı sıralarının adayın 2021-YKS sonuç bilgilerindeki yerleştirme puanlarına ait başarı sıraları ile karşılaştırılması yol gösterici olabilecektir ancak, yeni programlar açılmasının, bazı programların kapanmasının yanı sıra yükseköğretim programlarında gerçekleşen puan türü değişiklikleri, kontenjanın azalması veya artması, programa kabul koşullarında meydana gelebilecek değişiklikler, ek puan alabilecek öğrenci sayısı değişimleri, alanda veya yakın alanlarda yeni açılan programlar ve öğrenim ücretlerinde meydana gelen değişiklikler gibi birçok etkenin bu yıl oluşacak başarı sıralamalarını değiştirebileceği göz önünde tutulmalıdır.

 1. Yükseköğretim kurumunun Mütevelli Heyeti tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğretim ücretini ödeme koşulları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burs koşulları, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Adayların merkezi yerleştirme için yükseköğretim programları tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin  internet  sayfasındaki  bilgileri  dikkatlice  inceleyerek  tercihlerini  yapmaları gerekmektedir.
 2. Uzaktan Öğretim programlarının diplomalarında “uzaktan öğretim” ibaresi yer alacaktır.
 3. Birden fazla baraj puanı koşulu bulunan programlarda yerleştirme işlemlerinde yüksek olan puan dikkate alınır.
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz